Dones Terra es una associació creada amb la finalitat d'ajudar, promoure i facilitar a la dona la seva plena realització com a persona integral. L’objectiu es orientar les dones per a què desenvolupin els seus propis recursos i descobreixin tot el seu potencial humà a fi i efecte de poder ser autosuficients en tots els àmbits de la seva vida: econòmic, psicològic, intel·lectual i social. Dones Terra és un punt de trobada per a totes les dones que tinguin un projecte personal, social i/o empresarial i vulguin coordinar-se i créixer.

lunes, 25 de enero de 2010

METAMORFOSI FEMENINA

Posted by Picasa

PRESENTACIÓ

L'associació de Dones Terra sorgeix a iniciativa de l'Equip d'estudis de la Dona del centre Healing Arts.


Va ser fundada l'any 1996 a Lleida amb la finalitat d'ajudar, promoure i facilitar a la dona la seva plena realització com a persona integral en el món d'avui.


El seu àmbit d'atenció es internacional tot i que la seu és a Catalunya (Lleida).


Els objectius estan orientats a que les dones desenvolupin els propis recursos així com descobreixin tots els potencials humans a fi i efecte de poder ser auto-suficient en tots els àmbits de la seva vida: econòmics, psicològics, intel·lectual i social.


Terra pretén ser un punt de trobada per a totes les dones que tinguin un projecte personal, social, empresarial i vulguin coordinar-se i créixer.


Estem organitzades en diferents àrees de dedicació i activitats: dona i salut, cultura (ciència, art i espiritualitat), formació, treball, política, lleis, maltractaments, minusvalua i malalties cròniques, dona rural i immigrant.